Goodnight Sun 2013 1-30 july completed!

Årets upplaga av Goodnight Sun visar att GS har befäst sig ytterligare som en publikattraktion i Malmö. Tack till alla fantastiska artister som ställde upp och gjorde årets upplaga av GS till det mest spännande, personligaste och musikaliskt breda av alla upplagor. Stor succé!
Goodnight Sun kommer tillbaka igen 2014, var så säker!
www.goodnightsun.se

This years´s Goodnight Sun shows that GS has further established itself as one of the main live performance attractions in Malmö during the summer. Thank you so much to all wonderful, fantastic artists who made this years version of GS the most exciting, personal and broad ever. It was a big success!
Goodnight Sun will be back again 2014, be sure of that!
www.goodnightsun.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *