Godnight Sun 1-27 Juli avklarat

Årets upplaga av Goodnight Sun visar att GS har befäst sig ytterligare som en publikattraktion i Malmö. Tack till alla fantastiska artister som ställde upp och gjorde årets upplaga av GS till det mest spännande, personligaste och musikalsit breda av alla upplagor.
Goodnight Sun kommer tillbaka igen 2012, var så säker!
www.goodnightsun.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *